Εμπορικές εφαρμογές
Η SingularLogic έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων στον ελλαδικό χώρο, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο Εμπορικών & Οικονομικών εφαρμογών. Πέραν της εφαρμογής Galaxy Commercial, η εταιρεία παρέχει στον επαγγελματία λύσεις και εμπορικές εφαρμογές που έχουν προκύψει από εκτεταμένες και ενδελεχείς βελτιώσεις τόσο λειτουργικές όσο και τεχνολογικές.

Εμπορικές Εφαρμογές

Galaxy Commercial
Το Galaxy Commercial αποτελεί τη ναυαρχίδα της SingularLogic στον τομέα των εμπορολογιστικών εφαρμογών συνδυάζοντας ευχρηστία και απλότητα. Είναι η σύγχρονη και ιδανική λύση για βασικές ή πολύπλοκες ανάγκες.
Next
Ολοκληρωμένη εφαρμογή μηχανογράφησης, η οποία καλύπτει πλήρως τις δραστηριότητες της μικρής και αναπτυσσόμενης επιχείρησης που το επιλέγει διαθέτοντας ένα περιβάλλον σύγχρονο, φιλικό και εύχρηστο.
Control
Σουίτα εμπορολογιστικών εφαρμογών, οι οποίες μετατρέπουν τις συναλλαγές σε πηγές πληροφόρησης παρέχοντας άμεση εικόνα της μικρομεσαίας επιχείρησης στην οποία απευθύνονται.
Ορίζοντες
Το πλέον εύχρηστο και πλήρες εμπορολογιστικό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που καλύπτει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν.
Εμπορικές εφαρμογές
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εφαρμογής αποτελεί η πολυεταιρικότητα, δεδομένου ότι το Commercial διαχειρίζεται πολλές εταιρείες στην ίδια βάση και δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης καταχώρησης εγγραφών σε διαφορετικές εταιρείες χωρίς την ανάγκη εξόδου από την μία και εισόδου στην άλλη.

Βασικές ενότητες

  • Χρηματοικονομική διαχείριση
  • Εμπορική διαχείριση
  • Εκτεταμένο σύστημα ασφαλείας
  • Διαχείριση Παγίων
  • Διαχείριση Serial Numbers
  • Γενική Λογιστική
  • Έσοδα – Έξοδα
Εμπορικές εφαρμογές

Ολοκληρωμένη λύση


που καλύπτει κάθε επιχείρηση με δραστηριότητες το εμπόριο και τη διανομή. Υποστηρίζει τον σκοπό της επιχείρησης να αναπτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς στοχεύοντας στην απόλυτη ικανοποίηση των πελατών.

Λειτουργικότητες


Διαχείριση Αποθεμάτων
Χρώμα & Μέγεθος
Πιστωτικές Πολιτικές
Πολλαπλοί Αποθηκευτικοί Χώροι
Serial Numbers
Τιμολογιακές Πολιτικές
Group Sets - Παρτίδες
Κοστολόγηση Εισαγωγών / Εξαγωγών