Η Epsilon SingularLogic έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο των επιχειρήσεων στον ελλαδικό χώρο, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο Εμπορικών & Οικονομικών εφαρμογών. Σκοπός των λύσεων αυτών είναι η κάλυψη πολλαπλών αναγκών με παράλληλη παροχή πληροφόρησης μέσω πλούσιας λειτουργικότητας.

Επίσημη ιστοσελίδα

Galaxy Enterprise Suite

Το Galaxy Enterprise Suite ERP, αποτελεί την ολοκληρωμένη σουίτα εφαρμογών για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως δραστηριότητας και μεγέθους, καλύπτοντας σύνθετες ανάγκες λειτουργίας και πληροφόρησης.

Δεν πρόκειται απλώς για μία εμπορική εφαρμογή, αλλά για μία ολοκληρωμένη λύση επεκτάσιμη, ασφαλή και πλήρως αναπτυσσόμενη.

Galaxy Web Act

Μέσω της mobile λύσης Galaxy Web Act, τα στελέχη της επιχείρησης απολαμβάνουν οφέλη της online πρόσβασης στα δεδομένα της εφαρμογής ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται στο γραφείο τους ή όχι.

  • Παραλαβές αποθήκης
  • Ενδοδιακινήσεις
  • Παραστατικά
  • Επαφές
  • Πελάτες
  • Προσφορές
  • Ευκαιρίες πωλήσεων
  • Οικονομικά στοιχεία
  • Δραστηριότητες
  • Δελτία παραγωγής και αναλώσεων
  • Διαχείριση εγκρίσεων
  • Επισκέψεις τεχνικών
  • Αποστολή Email
  • Πλάνο συναντήσεων
  • Επισκέψεις τεχνικών
  • Τιμοκατάλογοι
  • Αξιόγραφα

  Galaxy Mobile SFA
  SALES | XVAN | MERCHANDISING

  Με το Galaxy Mobile SFA τα στελέχη πωλήσεων έχουν στη διάθεσή τους την πληροφορία που απαιτείται προκειμένου να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους με ταχύτητα και ακρίβεια. Εύχρηστο, ευέλικτο και πολυλειτουργικό, καλύπτει τις ανάγκες των στελεχών τμημάτων Πωλήσεων, Τιμολόγησης επί αυτοκινήτου (xVan) και Merchandising.