Παρακαλούμε να συμπληρωθούν τα παρακάτω πεδία με προσοχή

   

  Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

  Αποδέχομαι τους παρακάτω όρους: Ο μεταπωλητής "Λ. Χρυσούλα & ΣΙΑ ΟΕ" και οι τεχνικοί δεν φέρουν καμία ευθύνη απέναντι στην επιχείρησή μου εάν δεν καταστεί δυνατό να πραγματοποιήσει το ραντεβού που αιτούμαι για τη διασύνδεση της ταμειακής μου με το τερματικό EFT/POS στην καθορισμένη ημερομηνία ή εντός των καθορισμένων προθεσμιών, για οποιοδήποτε λόγο.

  Κατανοώ και αποδέχομαι ότι:

  • Η διασύνδεση της ταμειακής μου με το EFT/POS ενδέχεται να μην είναι δυνατή για διάφορους λόγους, όπως: 1. Τεχνικά προβλήματα με την ταμειακή ή το EFT/POS, 2. Ασυμβατότητα μεταξύ της ταμειακής και του EFT/POS, 3. Ελλιπής ή λανθασμένη παροχή πληροφοριών από μέρους μου.
  • Είμαι υπεύθυνος/η για την επιλογή του μεταπωλητή – τεχνικού και για την ενημέρωσή του σχετικά με τις απαιτήσεις μου.
  • Έχω λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διασύνδεση της ταμειακής μου με το EFT/POS.

  Συμφωνώ ότι:

  Δεν θα ασκήσω καμία αγωγή ή αξίωση κατά του μεταπωλητή "Λ. Χρυσούλα & ΣΙΑ ΟΕ" και των τεχνικών σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η διασύνδεση της ταμειακής μου με το EFT/POS, για οποιοδήποτε λόγο.

  Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τη δήλωση αποδοχής ευθύνης πριν την υπογράψετε. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας.