Με τον όρο σύστημα ασφαλείας αναφερόμαστε σε ένα δίκτυο ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συσκευών που συνδέονται σε έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου με μοναδικό σκοπό την προστασία από πιθανούς διαρρήκτες.
 

 
 

Βασικά μέρη συστήματος ασφαλείας

1Πίνακας ελέγχου
Οπλίζει και αποσυνδέει τα συστήματα ασφαλείας, ενώ μπορεί να επικοινωνεί με κάθε συνδεδεμένο στοιχείο. Επίσης, ακούει τον συναγερμό, όταν παραβιάζεται μια ζώνη ασφαλείας και επικοινωνεί με μια εταιρεία παρακολούθησης συναγερμού. Διαθέτουν πληκτρολόγιο για τον οπλισμό και αφοπλισμό του συστήματος και διαχειρίζονται φωνητικές εντολές.
2Παγίδες
Όταν το σύστημα ασφαλείας είναι οπλισμένο στον πίνακα ελέγχου, οι παγίδες επικοινωνούν μαζί του αναφέροντας ότι το σημείο εισόδου είναι ασφαλές. Σε περίπτωση που ένα παράθυρο ξαφνικά ανοίξει, το κύκλωμα ασφαλείας ανοίγει και ο πίνακας ελέγχου αναγνωρίζει παραβίαση μίας ασφαλισμένης ζώνης. Τότε, σημαίνει συναγερμός εισβολής υψηλής έντασης.
3Αισθητήρες κίνησης
Οι αισθητήρες κίνησης, όταν είναι οπλισμένοι, προστατεύουν έναν δεδομένο χώρο δημιουργώντας μια αόρατη ζώνη που δεν μπορεί να παραβιαστεί χωρίς να ακούγεται συναγερμός. Τοποθετούνται συνήθως για την προστασία των δωματίων που περιέχουν τιμαλφή, καθώς και των περιοχών που δεν συχνάζουν σε μεγαλύτερα σπίτια.
4Κάμερες παρακολούθησης
Είτε ενσύρματες είτε ασύρματες μπορούν να τοποθετηθούν με διάφορους τρόπους ως μέρος ενός συνολικού συστήματος ασφαλείας. Παρέχουν πρόσβαση εξ αποστάσεως μέσω Η/Υ, tablets και smartphones. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή οποιωνδήποτε παραβιάσεων ασφαλείας σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο.
5Σειρήνα υψηλής έντασης
Απαιτείται ώστε να ειδοποιήσει για την παραβίαση του συναγερμού, αλλά και για να απομακρύνει τον εισβολέα.