Ταμειακές μηχανές

Ταμειακές μηχανές σχεδιασμένες για τις ανάγκες κάθε επιχείρισης
 • ΦΤΜ ICS i30

  Ταμειακή μηχανή που συνδέεται με όλα τα εμπορικά προγράμματα της αγοράς και τις περιφερειακές συσκευές. Λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρία (προαιρετικά). Θερμικός εκτυπωτής με ταχύτητα εκτύπωσης 120mm/sec. Αρ. Έγκρισης Υπ. Οικονομικών 15 DSL 635/26-2-2020.

  Τμήματα: 80 • Εμφανή 10 Είδη: 10.000 είδη Χειριστές: 10 Κατηγορίες:20 Πληρωμές:  • Μετρητά • 4 Κάρτες • Πληρωμή μικτή Αναφορές: Ημερήσια σύνολα με ανάλυση ΦΠΑ • Ημερήσιες Αναφορές • Περιοδική Συνόλων Τρόπος Αποστολής σε Server: Ethernet  Πόρτες επικοινωνίας: RS232 για σύνδεση με Ζυγαριά, Σύνδεση με Scanner

  i30new-features

 • ΦΤΜ ICS Micro II

  Ταμειακή μηχανή, ιδανική για υπαίθριο εμπόριο, που λειτουργεί με μπαταρία και ρεύμα σε μέγεθος που εξυπηρετεί και τον μικρότερο χώρο. Συνδέεται με εμπορικά προγράμματα της αγοράς. Αρ. Έγκρισης Υπ. Οικονομικών 15DLC605/12-12-2018.

  Τμήματα: 10 εμφανή με Shift Είδη: 3000 είδη • Διαχείριση αποθήκης Χειριστές: 12 Πληρωμές: Μετρητά • Κάρτα • Πίστωση • Πληρωμή μικτή • Επιταγές Αναφορές: Ημερήσια σύνολα με ανάλυση ΦΠΑ • Ημερήσιες Αναφορές • Περιοδική Συνόλων Τρόπος Αποστολής σε Server: GPRS • Ethernet Λειτουργία: Σαν φορολογικός εκτυπωτής Πόρτες επικοινωνίας:Σύνδεση USB, RS232, ETHERNET με PC • Σύνδεση με Ζυγαριά • Σύνδεση με Scanner και δυνατότητα διαχείρισης ζυγιζομένων

  Micro-ii_features

 • ΦΤΜ ICS TOP II

  Ταμειακή μηχανή κατάλληλη για κάθε επιχείρηση, η οποία μπορεί να συνδεθεί με εμπορικά προγράμματα ως φορολογικός εκτυπωτής. Λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρία (προαιρετικά). Θερμικός εκτυπωτής με ταχύτητα εκτύπωσης 120mm/sec. Αρ. Έγκρισης Υπ. Οικονομικών 15DSN 637/3-4-2020.

  Τμήματα: 80 • Εμφανή 20 με χρήση του πλήκτρου [ΕΠΙΠ.2] Είδη: 10.000 είδη Χειριστές: 10 με επιλογή χρήσης κωδικού Κατηγορίες: Διαχείριση 20 κατηγοριών προϊόντων Πληρωμές: Μετρητά • Κάρτα • Πίστωση • Πληρωμή μικτή Αναφορές: Ημερήσια σύνολα με ανάλυση ΦΠΑ • Ημερήσιες Αναφορές • Προηγούμενη Αναφορά Ζ Τρόπος Αποστολής σε Server: Ethernet Πόρτες επικοινωνίας: 2 RS232 για σύνδεση με PC, Scanner, Ζυγαριά, Εξωτερικό πληκτρολόγιο, Card Reader • 1 Ethernet για σύνδεση στο Lan και αποστολή στον server της ΓΓΠΣ.

  TOP II_features