Περιφερειακά

Εκτυπωτές, ανιχνευτές πλαστότητας, scanner χειρός και λοιπός εξοπλισμός που υποστηρίζει και ενισχύει την αποδοτικότητα των εργαζομένων.