Η δραστηριοποίηση της επιχείρησής μας από το 1990 στον χώρο της Εντατικής Λιανικής μας δίνει τη δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων λύσεων και περιφερειακών για κάθε περίπτωση.

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανικής μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με σύγχρονα συστήματα προσαρμοσμένα στις οικονομικές δυνατότητες τους. Η μακροχρόνια συνεργασία μας με ηγετικές εταιρείες του χώρου των Ταμειακών Συστημάτων εντάσσουν στον προϊοντικό μας κατάλογο ταμειακές μηχανές εγκεκριμένες από το υπουργείο οικονομικών και συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία.
Για επιχειρήσεις με σύνθετες απαιτήσεις και πολύπλοκες λειτουργίες, προτείνουμε ολοκληρωμένες εφαρμογές μηχανογράφησης.