Θέση εργασίας ERP Consultant

Θέση εργασίας ERP Consultant

Βασικά καθήκοντα

 • Καταγραφή & ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών
 • Σχεδιασμός λειτουργιών & εργασιών ERP
 • Εκπαίδευση & υποστήριξη χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων
 • Παρακολούθηση, διαχείριση & υλοποίηση πληροφοριακών έργων
 • Αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων

Απαραίτητα προσόντα

 • Εμπειρία στη χρήση και παραμετροποίηση ERP Συστημάτων
 • Πτυχίο Ανώτατης/Ανώτερης σχολής Πληροφορικής
 • Πολύ καλή γνώση εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης εταιρειών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Αναγνώριση επιχειρηματικών προβλημάτων και ανάπτυξη λύσεων βάσει ERP
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Άριστες επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους
 • Κάτοχος ΙΧ Διπλώματος

Αξιολογούνται

 • Βασικές γνώσεις λογιστικής
 • Εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων SQL
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού (Java Scripting)

Χαρακτηριστικά θέσης

 • Πλήρης απασχόληση
 • Απολαβές ικανοποιητικές
 • Παροχή συμμετοχής σε κύκλους σεμιναρίων

Υποβολή βιογραφικού στο email:

Loukia@telesystems.gr