Τεχνική Υποστήριξη Εκλογών 2019

Τεχνική Υποστήριξη Εκλογών 2019

Η εταιρεία μας, ως συνεργάτης της SingularLogic ανέλαβε ενεργό ρόλο στην Εκλογική Περιφέρεια Ευβοίας υποστηρίζοντας τόσο το Πρωτοδικείο Χαλκίδας στη νέα εφαρμογή σταυροδοσίας όσο και κατά τη διαχείριση των συσκευών μετάδοσης αποτελεσμάτων SRT.

Δηλώσαμε παρών στις τριπλές εκλογές της 26ης Μαΐου και στις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Εκπαιδεύσαμε και υποστηρίξαμε το προσωπικό του Πρωτοδικείου Χαλκίδας στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα των Πρωτοδικείων.


Αναλάβαμε τον διαμοιρασμό, την υποστήριξη και τη συλλογή των συσκευών μετάδοσης αποτελεσμάτων των δικαστικών αντιπροσώπων.