Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι ελληνικές επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες) έχουν την ευκαιρία να τολμήσουν καινοτόμες αλλαγές στη λειτουργία τους με τη συμβολή ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών, επιδοτούμενα στο 90% της αξίας τους.

Ως εγκεκριμένος πάροχος ψηφιακών λύσεων, η εταιρεία μας παρέχει μία ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις που στοχεύουν στην ψηφιακή τους αναβάθμιση, στα πλαίσια του Προγράμματος Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» και του «Προγράμματος ΙΙΙ: Ψηφιακές Συναλλαγές» .

Διαδικασία αγοράς με voucher

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά χωρίζεται στα εξής βήματα:

 1. Λήψη επιταγής (voucher)
 2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
 3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
 4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers
Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών (Πρόγραμμα Ι)
 1. Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων (ERP, CRM, HR, WMS, PoS, Booking, Routing, Διαχείριση παγίων, BI, Reporting tools, Cloud platforms)
 2. Συνεργασία, παραγωγικότητα, απομακρυσμένη εργασία (Cloud λύσεις επικοινωνίας, remote working tools, Virtual pbx, κ.ά.)
 3. Ενίσχυση ηλεκτρονικού εμπορίου (eshop, marketing automation, connectors με Marketing tools, συστήματα πληρωμών, erp, 3PL, couriers, κ.ά.)
 4. Ασφάλεια και εμπιστοσύνη (Ασφάλεια τελικού χρήστη, ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές, GDPR Compliance)

Πρoσκλήσεις: Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕΨηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Επιλέξιμες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών (Πρόγραμμα ΙΙΙ)
 1. Αντικατάσταση EFT/POS
 2. Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και διακίνησης παραστατικών εν κινήσει
 3. Λήψη Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
 4. Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS
 5. Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ
 6. Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών
Προθεσμία αίτησης voucher για τους δικαιούχους: 14 Σεπτεμβρίου 2022

Πηγή: https://digitalsme.gov.gr/