Εξοπλισμός & Περιφερειακά

ΦΤΜ ICS i30

Ταμειακή μηχανή που συνδέεται με όλα τα εμπορικά προγράμματα της αγοράς και τις περιφερειακές συσκευές. Λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρία (προαιρετικά). Θερμικός εκτυπωτής με ταχύτητα εκτύπωσης 120mm/sec. Αρ. Έγκρισης Υπ. Οικονομικών 15 DSL 635/26-2-2020.

Τμήματα: 80 • Εμφανή 10 Είδη: 10.000 είδη Χειριστές: 10 Κατηγορίες:20 Πληρωμές:  • Μετρητά • 4 Κάρτες • Πληρωμή μικτή Αναφορές: Ημερήσια σύνολα με ανάλυση ΦΠΑ • Ημερήσιες Αναφορές • Περιοδική Συνόλων Τρόπος Αποστολής σε Server: Ethernet  Πόρτες επικοινωνίας: RS232 για σύνδεση με Ζυγαριά, Σύνδεση με Scanner

i30new-features