Ποιες ταμειακές μηχανές αποσύρονται έως 31 Μαΐου 2020