Τεχνολογία

24 January 2020
Λήξη υποστήριξης Windows 7: Τι ισχύει;
Η Microsoft είχε δεσμευτεί να παρέχει 10 χρόνια υποστήριξης προϊόντων για τα Windows 7 από την ημέρα κυκλοφορίας τους στις 22 Οκτωβρίου 2009. Στις 14 […]