Λιανική

30 January 2020
Ποιες ταμειακές μηχανές αποσύρονται έως 31 Μαΐου 2020
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/20 και το ΦΕΚ 85Β/24.01.2020 αποσύρονται από την ελληνική επικράτεια Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.) που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. […]