Οικονομία

30 August 2022
Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ
Μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι ελληνικές επιχειρήσεις (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες) έχουν την ευκαιρία να τολμήσουν καινοτόμες αλλαγές στη λειτουργία τους με […]
30 January 2020
Ποιες ταμειακές μηχανές αποσύρονται έως 31 Μαΐου 2020
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/20 και το ΦΕΚ 85Β/24.01.2020 αποσύρονται από την ελληνική επικράτεια Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.) που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. […]