Από 1.4.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα